Regenboog Bijbel Vertaling


Een nieuwe Nederlandse vertalingen van het goede nieuws

Regenboog Bijbel vertaling, is een nieuwe Nederlandse vertaling van de eerste vier boeken van het "Nieuwe Testament":
Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.
Deze vier boeken heten de evangeliën, wat vertellingen van het goed nieuws betekent.


De verschillen tussen manuscripten waaruit het "Nieuwe Testament" is vertaald zijn aangegeven

Het bijzondere van deze vertaling is dat het niet enkel een vertaling is,
maar ook een overzicht geeft van alle verschillen die er bestaan tussen de manuscripten waaruit de evangeliën vertaald zijn.


De boeken Mattheüs tot Openbaring, wat gebruikelijk het Nieuwe Testament wordt genoemd, zijn oorspronkelijk in het Grieks geschreven. Gedurende de eeuwen zijn er steeds meer oude manuscripten van het Nieuwe Testament gevonden en gecatalogiseerd. Heden ten dagen zijn het er duizenden. Oude manuscripten verschillen op plaatsen van elkaar, wat men varianten of variante lezingen noemt. De laatste vijf eeuwen is er veel onderzoek gedaan naar de variante lezingen om te bepalen wat de waarschijnlijk oorspronkelijk Griekse woorden moeten zijn. Omdat onderzoekers door de eeuwen heen niet dezelfde beschikking over manuscripten en afwijkende methodes en visies hadden, zijn er verschillende Griekse teksten samengesteld. Deze Griekse teksten worden basisteksten genoemd, vertalers gebruiken Griekse basisteksten als de basis voor hun vertalingen.


Dit boek is een volledige nieuwe en consequente Nederlandse vertaling van het boek Mattheüs vanuit het Grieks, waarin alle verschillen zijn gemarkeerd die bestaan tussen de vier meeste gebruikte en belangrijkste Griekse basisteksten van de afgelopen 500 jaar:

  • Byzantijnse/meerderheidstekst van 2000

  • 27e editie van de tekst van Nestle-Aland (1993)

  • Textus Receptus van 1550 en 1894

  • tekst van Westcott-Hort (1881)

Daarbij zijn alle verschillen die tot een andere vertaling leiden, in een zeer uitgebreid apparaat van studienotities opgenomen, waarbij bij elke verschil alle thans bekende Griekse manuscripten van voor de 10e eeuw zijn aangegeven die de lezing bevatten en daarbij oude vertalingen, lectionaries en aanhalingen van vroeg christelijke schrijvers.
Deze vertaling geeft hiermee volledig inzicht in alle verschillen in de vertalingen van het Bijbelboek Mattheüs van de afgelopen 500 jaar die het gevolg zijn van het gebruik van andere basisteksten.


Studienotities, Schriftplaatsverwijzingen en korte voetnoten met alternatieve vertalingen

De Regenboog vertaling van het goede nieuws is een studievertaling. En bevat naast een zeer uitgebreid deel met notities waarin de verschillen tussen Griekse basisteksten zijn aangegeven. Ook Schriftplaatsverwijzingen en korte voetnoten met alternatieve vertalingen van bepaalde woorden of soms een korte uitleg.


Appendices

Daarbij zijn er Appendices die een beeld geven van de geschiedenis van de tekst het van Nieuwe Testament, en het gebruik van GODs naam.


Vertaald uit het Grieks

Er is vertaald uit het Grieks, door gebruik te maken van zelf ontwikkelde interlineair vertaal software, zie RBVI
Wat het vertalen nauwkeuriger, consequenter en gemakkelijker maakt.
De Griekse basistekst die de interlineair vertaal software gebruikt is (oorspronkelijk) de Byzantijnse/meerderheidstekst van 2000.
Op dit moment is alleen Regenboog vertaling van het goede nieuws volgens Mattheüs beschikbaar.
Voorbeeld examplaar: Regenboog vertaling van het goede nieuws volgens Mattheüs

Hieronder is een voorbeeld exemplaar met beperkte inhoud te bekijken.
Een volledig examplaar is binnenkort weer te bestellen.
Als het bestand niet wordt getoond hierboven, kunt u het ook openen via de volgende link:
Voorbeeld examplaar: Regenboog vertaling van het goede nieuws volgens Mattheüs